YRSNÖ Akademin

 

 

YRSNÖ Akademin är till för dig som vill växa och utvecklas inom friskvård, skönhet och hälsa. Under 2016 forsätter vi vårt samarbete med vuxenskolan i Skövde där vi ansvarar för SPA terapeut och Massörutbildningen på lärlingsprogrammet.planta_akademin

Vi  fortsätter att erbjuda vidareutbildningar för terapeuter inom flera olika behandlingstekniker. Tekniker som är utmärkta komplement till en redan existerande behandlingsmeny.

Våra utbildare är terapeuter med lång erfarenhet av att lära ut hantverken på allra bästa sätt.